Oferta handlowa

Sygnalizator SG-3U


Pobierz katalog  karta produktu

Sygnalizator SG-3U przeznaczony jest do kontroli sieci IT i współpracuje ze zintegrowanymi systemami kontroli i przełączania awaryjnego sieci IT serii
SKP-IT-1,2,3,N i L

Dane techniczne:

 • zasilanie 12V DC < 200mA
 • wyświetlacz graficzny 128 x 64 ( 8 wierszy po 20 znaków)
 • kaseta pokryta łatwą do czyszczenia folią.
 • różne formy wykonania: montaż wtynkowy lub w kanale kablowym
 • wystąpienie alarmu powoduje:
  - zapalenie diody LED (żółtej)
  - zapalenie na wyświetlaczu właściwego komunikatu
  - włączenie sygnału akustycznego
 • naciśnięcie przycisku ( "głośnik") umożliwia wyłączenie sygnału akustycznego. Sygnał świetlny ( LED) i opisy na wyświetlaczu pozostają do chwili ustąpienia sygnału awarii.
 • naciśnięcie przycisku "TEST" ( kontroli izolacji) powoduje symulację doziemienia.
 • dioda zielona z lewej strony sygnalizuje obecność zasilania
 • 4 przyciski do obsługi kasety (zegar, pamięć zdarzeń, konfiguracja )
 • urządzenie posiada pamięć zdarzeń 4000 komunikatów ( pamięć "nieulotna")
  - możliwość przeglądania pamięci
  - po zapełnieniu pamięci będzie ona "nadpisywana" od początku
  W przypadku wystąpienia sygnału alarmowego do pamięci zapisana zostanie data, godzina i rodzaj awarii.
 • zegar posiada rezerwowe źródło zasilania ( bateria litowa wymienna)
 • temp. otoczenia, podczas pracy -10˙C...+55˙C
 • temp. otoczenia, podczas magazynowania -40˙C...+65˙C
 • odporność na zakłócenia (EMC) zgodna z EN 61000-6-2
 • emisja zakłóceń (EMC) zgodna z EN 61000-6-2
 • sposób podłączenia- zaciski śrubowe
 • przekrój przewodów łączeniowych linka/drut 0,2...,2,5 mm2/ 0,2...,4 mm2

 • Instrukcja obsługi:

   HISTORIA ZDARZEŃ

   Po naciśnięciu "-" otwiera się historia zdarzeń. Na ekranie wyświetli się nazwa urządzenia, rodzaj zdarzenia, jego data i czas. Wyświetlane jest zawsze zdarzenie ostatnie, tzn. najbliższe w czasie. Za pomocą przycisków "+" i "-" można przeglądać całą zawartość rejestru. Wyświetlana jest informacja o ilości zarejestrowanych zdarzeń i numer zdarzenia, które aktualnie przeglądamy. Powrót do ekranu głównego po naciśnięciu "M".

   DATA I CZAS

   Po naciśnięciu "S" otwiera się strona ustawiania parametrów daty i czasu. Jako pierwszą ustawiamy wartość "Rok". Ponownie naciskamy "S". Wyświetla się negatyw wartości i teraz "+" i "-" mamy możliwość ustawienia właściwej daty. Ponownie naciskamy "S" i za pomocą "+" przechodzimy do ustawienia w sposób analogiczny : miesiąca, dnia, godziny i minut. Na koniec za pomocą "S" zatwierdzamy "Zapis" i następuje powrót do ekranu głównego.

   UWAGA

   Po upływie 30 sekund od ostatniego naciśnięcia klawiatury, następuje samoczynny powrót do ekranu głównego.

   Zegar automatycznie zmienia strefę czasową lato/zima, oraz wykrywa rok przestępny.

   Rejestr zdarzeń może zapamiętać 4000 wpisów. Po przekroczeniu tej ilości zdarzenia zapisywane będą od początku.

   Po wystąpieniu zdarzenia na wyświetlaczu pokazywany jest stosowny opis. Gdy podczas trwania tego zdarzenia wystąpią następne to na wyświetlaczu pozostanie informacja o zdarzeniu, które wystąpiło jako pierwsze oraz o łącznej ilości zdarzeń. Każde z nich zapisane zostanie do rejestru.

   KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA KASECIE SG-3U


   W STANIE NORMALNYM:

   1. stan izolacji sieci IT R (kΩ)
   2. prąd obciążenia transformatora I(%)
   3. załączona linia zasilająca LP lub LR
   4. napięcie sieci IT U(V)


   Wyświetlany jest też czas i data (nastawa po naciśnięciu "S"). Przycisk"-" umożliwia przegląd historii zdarzeń.

   KOMUNIKATY ALARMOWE


   1. Komunikaty związane ze wskaźnikiem stanu izolacji, prądu i temperatury WSITR
   - PTC ZWARCIE , PTC PRZERWA
   Występuje zwarcie lub przerwa na czujniku temperatury albo na przewodach podłączonych do T1, T2 transformatora
   - PRZEGRZANIE
   Temperatura na rdzeniu transformatora przekroczyła 120°C
   - PRZEKŁADNIK ZWARCIE,PRZEKŁADNIK PRZERWA
   Zwarcie lub przerwa na przewodach między PP(1,2) a WSITR (7,8)
   -PRZECIĄŻENIE
   Obciążenie transformatora przekracza 100% (sprawdzić nastawę mocy transformatora na WSITR naciskając "S")
   - DOZIEMIENIE
   Rezystancja między obwodem PE, a siecią IT niższa od 50 kΩ
   Układ lokalizacji doziemień precyzyjnie wskaże doziemiony odpływ- w układzie SKP-IT-L W przypadku jego braku lokalizujemy doziemienie poprzez odłączanie odpływów lub drogą dedukcji-pozostałe
   układy SKP-IT…..
   -E-KE PRZERWA
   Przerwa między obwodem PE, a WSITR(5,6)
   - D1-D2 PRZERWA
   Przerwa w obwodzie pomiarowym rezystancji, między uzwojeniem wtórnym transformatora, a WSITR (3,4)
   - AUTODIAGNOSTYKA
   Test układu WSITR wykonywany po naciśnięciu przycisku "TEST" na WSITR lub kasecie SG-3U i po każdej przerwie w zasilaniu. Trwa około 20 s. Symulowane są wszystkie awarie.

   2. Komunikaty związane z samoczynnym załączeniem rezerwy SZR
   -LPU>max lub LPU Napięcie podstawowe większe od nastawionego jako maksymalne lub mniejsze od nastawionego jako minimalne -LRU>max lub LRU Napięcie rezerwowe większe od nastawionego jako maksymalne lub mniejsze od nastawionego jako minimalne
   - LP BRAK NAPIĘCIA
   - LR BRAK NAPIĘCIA
   - AUTODIAGNOSTYKA
   Test układu SZR. Dostępny z klawiatury SZR. Niedostępny z kasety SG3U.

   UWAGA! WYKONANIE TESTU WIĄŻE SIĘ Z DWIEMA PÓŁSEKUNDOWYMI PRZEWAMI W ZASILANIU!
   Przy poprawnej pracy wykonywać nie częściej niż co pół roku.
   W przypadku wystąpienia większej ilości błędów jednocześnie, przegląda się je przyciskami "+" i "-"

   Wszystkie elementy podlegają okresowej i koniecznej kontroli poprawności działania-(co ok.pół roku) czyli:

   Przyciskiem TEST na WSITR uruchamiamy Autotest WSITR-a (trwa ok.20 sek.)
   Przyciskiem TEST na SZR-A uruchamiamy Autotest SZR-a
   Po zakończeniu autotestu zostanie wyświetlony komunikat „SPRAWNY”

   W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z działem technicznym.


   Oznaczenie wyprowadzeń:

  1.
  B
  wejście z SKP IT
  2.
  A
  wejście z SKP IT
  3.
  E
  wejście z SKP IT
  4.
  -
  5.
  +
  zasilanie 12V DC
  6.
  m
  zasilanie 12V DC
  7.
  PE
  8.
  B
  wyjście na PC
  9.
  A
  wyjście na PC
  10.
  E
  wyjście na PC


 
Wybierz produkt z menu

Zintegrowany system kontroli i przełączania sieci IT (układ ze szczegółową lokalizacją doziemienia)
SKP-IT-L
Zintegrowany system kontroli sieci IT (układ ze szczegółową lokalizacją doziemienia) SKP-IT-3L
Zintegrowany system kontroli i przełączania sieci IT SKP-IT-N
Szafa sterowniczo-kontrolna
Moduł WRP
Zintegrowany system kontroli sieci IT
SKP-IT-3

Sygnalizator SG-4U

Sygnalizator SG-3U

Konwerter komunikacyjny KR-2

Wskaźnik stanu izolacji WSITR
Jednofazowe transformatory medyczne
Obudowa transformatorowa
Wskaźnik stanu izolacji WSI-3A
Przekładnik prądowy PP-50
Moduł zasilania ZN-1

Stopień ochrony:
WSITR, WSI-3A,
PP-50, ZN-1, KR-2,
SG-3U,
SKP-IT-1-IP65, IP66,
SKP-IT-3-IP65, IP66,

P.P.H. POLMED
61-680 Poznań, ul. Arnikowa 7c
tel. kom. 0 501 963 426, 0 501 679 715
e-mail biuro@polmed.com.pl
e-mail bartosz.rychlewski@polmed.com.pl
e-mail dzialtechniczny@polmed.com.pl
 
Wykonanie: Merix Studio Agencja Interaktywna Poznan