Oferta handlowa

Zintegrowany system kontroli i przełączania awaryjnego sieci IT (układ ze szczegółową lokalizacją doziemienia) typ SKP-IT-L


Pobierz katalog  karta produktu

Pobierz katalog  Moduł SKP-IT-L - schemat poł.zew.

Pobierz katalog  Moduł SKP-IT-L z WRP - schemat poł.zew.

Pobierz katalog  Moduł SKP-IT-L z WRP - schemat poł.zew.

System kontroli przeznaczony jest do zasilania i kontroli sieci izolowanej IT.

Układ spełnia funkcję:

 • umożliwia automatyczne przełączanie zasilania transformatora izolacyjnego
  z zasilania podstawowego (o ile nie spełnia ono warunków granicznych) na rezerwowe


 • umożliwia ciągłą kontrolę sieci IT tzn., stanu izolacji, prądu transformatora
  i temperatury.


 • umożliwia kontrole ważnych połączeń np. z przekładnikiem prądowym, przewodem PE

 • umożliwia szczegółowe wskazanie doziemionego odpływu

Parametry te sygnalizowane są bezpośrednio w układzie SKP-IT-L, jak również
w innych miejscach kontroli (dyżurki, pomieszczenia chronione), poprzez dodatkowy sygnalizator SG-3U.Układ SKP-IT-L z układem lokalizacji doziemienia na 12 odpływów

 

Zastosowanie:

 • jednofazowe sieci IT w pomieszczeniach użytkowanych medycznie
 • zgodność z normami: IEC60364-7-710, DIN VDE 0100-710

Dane techniczne SKP-IT-L

 • napięcie pracy 230V AC
 • znamionowy prąd termiczny 90A
 • znamionowe napięcie przełączania 690V AC
 • zdolność załączania transformatorów serii UMD 10 kVA
 • znamionowy prąd AC 3 43A
 • zalecane zabezpieczenie- bezpieczniki topikowe typu gG max. 63A
 • wymiary 900 x 500 x 180 mm
 • waga 15kg - wersja na 12 odpływów

Elementy układu SKP-IT-L:

WSITR

Funkcje:

 • kontrola stanu izolacji sieci IT( pomiar prądem zmiennym)
 • WSITR w sposób ciągły kontroluje ciągłość połączeń D1-D2, E-KE, K-J oraz przewodów łączących czujniki PTC
 • kontrola prądu obciążenia i temperatury transformatora
 • WSITR wyposażony jest w łącze RS485 służące do transmisji danych do systemu.

Moduł SZR

Funkcje:

 • kontrola napięcia linii podstawowej i rezerwowej
 • kontrola napięcia za układem przełączającym
 • łączność z systemem RS485Dane techniczne:

 • znamionowe napięcie zasilania 230V AC 50Hz
 • maksymalna moc pobierana z jednej linii 2,5 VA

Urządzenie umożliwia konfigurację następujących parametrów:

 • kontrola maksymalnego napięcia zasilania ustawiana w zakresie od 1,05 – 1,15 napięcia nominalnego
 • kontrola minimalnego napięcia zasilania ustawiana w zakresie od 0,8 – 0,9 napięcia nominalnego
 • zwłoka po wyłączeniu linii ustawiana w menu od 0,1s do 0,5s
 • zwłoka po załączeniu linii ustawiana w menu od 5s do 59s
 • aktywność dźwiękowego potwierdzania wciśniętego przycisk

Testowanie urządzenia:

 • nacisnąć przycisk „TEST” – pojawi się prośba o potwierdzenie
 • po wybraniu „TAK” rozpoczyna się „DIAGNOSTYKA PODZESPOŁÓW”. Po zakończeniu pojawia się komunikat podsumowujący test
 • podczas normalnej pracy wyświetlana jest wartość napięcia załączonej linii
 • podczas pracy ręcznej wyświetlane są wartości napięć linii podstawowej
  i rezerwowej
 • przy zaniku napięcia na linii podstawowej lub rezerwowej wyświetlane są wartości napięć obu linii
 • urządzenie kontroluje spadek napięcia na stykach roboczych
 • Wartość kontrolowana jest w zakresie od 1 do 5%. Przekroczenie tego zakresu powoduje alarm

Ustawienia modułu SZR -B:

  Po krótkim przytrzymaniu „S” mamy możliwość nastawy:

 • – U max ( zalecamy 1.15V)
 • – U min (zalecamy 0.80V)
 • – zwłokę po wyłączeniu linii (zalecamy 0,5s)
 • – zwłokę po załączeniu linii (zalecamy 5s)
 • – włączenia dźwięku klawiatur
 • Wykonujemy nastawy za pomocą przycisków „S” „+” „-” i „M”, jak wyżej


ATyS M 3s, 2P przełączniki z napędem elektrycznym
To modułowy przełącznik (1- fazowy) zasilania z napędem elektrycznym. Aparat umożliwia przełączanie pod obciążeniem między dwoma źródłami zasilania w trybie sterowania zdalnego lub ręcznego, za pomocą dźwigni napędu.

Ich głównym zastosowaniem jest praca w obwodach niskiego napięcia, w których dopuszczalna jest przerwa w zasilaniu odbiorów w trakcje operacji przełączania
z jednego źródła zasilania na drugie.

Zalety:

Sprawdzona technologia Dwa mechanicznie połączone rozłączniki SIRCO MV umożliwiają szybkie przełączanie, doskonałą wytrzymałość dynamiczną oraz wysoką trwałość.

Stabilne pozycje:

ATyS M ma trzy stabilne pozycje, które nie zależą od wahań napięcia zasilającego oraz wibracji, redukując w ten sposób ryzyko uszkodzenia odbiorów w następstwie zaników i powrotów zasilania wynikających z wahań napięcia.

Bezpieczne przełączanie:

ATyS M może być przełączany przy wykorzystaniu napędu elektrycznego lub napędu ręcznego. W obu przypadkach aparat jednoznacznie sygnalizuje pozycję torów mocy.


Tryb pracy ręznej przełącznika ATYS - SOCOMEC:

Rozłącznik "STEROWANIE AUTOMATYCZNE" przestawiamy w pozycję wyłączony. Na sterowniku SZR-B i kasecie SG-3U pojawi się alarm "STEROWANIE RĘCZNE".

Po otwarciu pokrywy napędu uzyskujemy dostęp do dźwigni napędu, która nam ułatwi przełączanie ręczne. Powrót do sterowania automatycznego: po zamknięciu pokrywy załączamy "STEROWANIE AUTOMATYCZNE".

LDZ- lokalizator doziemienia

Napięcie zasilania - 230V AC 50Hz. Moc pobierana max - 2,5VA Prąd lokalizacyjny
w przypadku doziemień symetrycznych i nie symetrycznych - 1,0 mA.
Wykrywane są zarówno doziemienia symetryczne jak i nie symetryczne.
Doziemienie wykrywane jest przez WSITR.

Po wykryciu doziemienia rozpoczyna się procedura lokalizacji odpływu, w którym nastąpiło doziemienie. Po zlokalizowaniu tego odpływu, na właściwym kanale LDZ zapalona zostaje czerwona dioda LED, która gaśnie po ustaniu doziemienia.

Właściwe komunikaty prezentowane są na kasecie SG-3U oraz zapisywane
w rejestrze zdarzeń.

Pozostałe elementy w układzie:

PP-50- przekładnik prądowy
ZN-1- zasilacz kasety sygnalizacyjnejWSKAZÓWKI OGÓLNE

Wymiana urządzenia (lub poszczególnych elementów), niesie za sobą ryzyko (należy upewnić się, że w układzie nie ma napięcia).

W przypadku konieczności naprawy, wymiany - należy kontaktować się z działem technicznym w celu uzyskania dalszych wskazówek, co do trybu postępowania
i zakresu działania.

Samowolne działanie może być niebezpieczne dla życia i zdrowia, czego następstwem może być porażenia prądem. Ponadto ryzykujemy trwałym uszkodzeniem układu kontroli sieci IT.

Prace związane z podłączeniem urządzenia należy dokonywać w oparciu o schematy podłączeniowe.

Powyższe prace mogą być prowadzone tylko przez wykwalifikowany personel obsługi technicznej- elektryków pod nadzorem producenta urządzeń – firmy POLMED.


Moduł SKP-IT-L - połączenia zewnętrzne
Moduł SKP-IT-L - połączenia zewnętrzne z 2 kasetami

W skład systemu SKP-IT-L wchodzi także Sygnalizator SG-3U - więcej na ten temat »
W skład systemu SKP-IT-L wchodzi także Konwerter komunikacyjny KR-2 - więcej na ten temat »
 
Transfo-
rmator
Układ
przełączający
Kontrola
J,T i R
Kaseta
sygnalizacyjna
Płyta montażowa
wys./szer.
SKP-IT-L
1
+
+
SG-3U
900 x 500 x 180
SKP-IT-N
1
+
+
SG-3U
900 x 250 x 200
SKP-IT-3
1
-
+
SG-3U
450 x 250 x 100
OBUDOWY naścienne - metalowe lub poliestrowe
z drzwiami przeszklonymi SAREL lub inne zgodne z CE.


 
Wybierz produkt z menu

Zintegrowany system kontroli i przełączania sieci IT (układ ze szczegółową lokalizacją doziemienia)
SKP-IT-L
Zintegrowany system kontroli sieci IT (układ ze szczegółową lokalizacją doziemienia) SKP-IT-3L
Zintegrowany system kontroli i przełączania sieci IT SKP-IT-N
Szafa sterowniczo-kontrolna
Moduł WRP
Zintegrowany system kontroli sieci IT
SKP-IT-3

Sygnalizator SG-4U

Sygnalizator SG-3U

Konwerter komunikacyjny KR-2

Wskaźnik stanu izolacji WSITR
Jednofazowe transformatory medyczne
Obudowa transformatorowa
Wskaźnik stanu izolacji WSI-3A
Przekładnik prądowy PP-50
Moduł zasilania ZN-1

Stopień ochrony:
WSITR, WSI-3A,
PP-50, ZN-1, KR-2,
SG-3U,
SKP-IT-1-IP65, IP66,
SKP-IT-3-IP65, IP66,

P.P.H. POLMED
61-680 Poznań, ul. Arnikowa 7c
tel. kom. 0 501 963 426, 0 501 679 715
e-mail biuro@polmed.com.pl
e-mail bartosz.rychlewski@polmed.com.pl
e-mail dzialtechniczny@polmed.com.pl
 
Wykonanie: Merix Studio Agencja Interaktywna Poznan