Oferta handlowa

Zintegrowany system kontroli i przełączania awaryjnego sieci IT typ SKP-IT-N


Pobierz katalog  karta produktu

Pobierz katalog  Moduł SKP-IT-N - schemat poł. zew.

System kontroli przeznaczony jest do zasilania i kontroli sieci izolowanej IT. Układ spełnia funkcję:

 • umożliwia automatyczne przełączanie zasilania transformatora izolacyjnego z zasilania podstawowego (o ile nie spełnia ono warunków granicznych) na rezerwowe


 • umożliwia ciągłą kontrolę sieci IT tzn., stanu izolacji, prądu transformatora i temperatury.


 • umożliwia kontrole ważnych połączeń np. z przekładnikiem prądowym, przewodem PE

Parametry te sygnalizowane są bezpośrednio w układzie SKP-IT-N, jak również w innych miejscach kontroli (dyżurki, pomieszczenia chronione), poprzez dodatkowy sygnalizator SG-3U.
Układ SKP-IT-N w obudowie Schrack

 

Zastosowanie:

 • jednofazowe sieci IT w pomieszczeniach użytkowanych medycznie
 • zgodność z normami: IEC60364-7-710, DIN VDE 0100-710

Dane techniczne SKP-IT-N:

 • napięcie pracy 230V AC
 • znamionowy prąd termiczny 90A
 • znamionowe napięcie przełączania 690V AC
 • zdolność załączania transformatorów serii UMD 10 kVA
 • znamionowy prąd AC 3 43A
 • zalecane zabezpieczenie- bezpieczniki topikowe typu gG max. 63A
 • wymiary 900 x 500 x 180 mm
 • waga 15kg - wersja na 12 odpływów

Funkcje WSITR:

 • kontrola stanu izolacji sieci IT( pomiar prądem zmiennym)
 • WSITR w sposób ciągły kontroluje ciągłość połączeń D1-D2, E-KE, K-J oraz przewodów łączących czujniki PTC
 • kontrola prądu obciążenia i temperatury transformatora
 • WSITR wyposażony jest w łącze RS485 służące do transmisji danych do systemu.

Elementy układu SKP-IT-L:

1. Moduł SZR:
 • kontrola napięcia linii podstawowej i rezerwowej
 • kontrola napięcia za układem przełączającym
 • łączność z systemem RS485Dane techniczne:

 • - znamionowe napięcie zasilania 230V AC 50Hz
 • - maksymalna moc pobierana z jednej linii 2,5 VA

Urządzenie umożliwia konfigurację następujących parametrów:

 • - kontrola maksymalnego napięcia zasilania ustawiana w zakresie od 1,05 – 1,15 napięcia nominalnego
 • - kontrola minimalnego napięcia zasilania ustawiana w zakresie od 0,8 – 0,9 napięcia nominalnego
 • - zwłoka po wyłączeniu linii ustawiana w menu od 0,1s do 0,5s
 • - zwłoka po załączeniu linii ustawiana w menu od 5s do 59s
 • - aktywność dźwiękowego potwierdzania wciśniętego przycisk

Testowanie urządzenia:

 • -nacisnąć przycisk „TEST” – pojawi się prośba o potwierdzenie
 • po wybraniu „TAK” rozpoczyna się „DIAGNOSTYKA PODZESPOŁÓW”. Po zakończeniu pojawia się komunikat podsumowujący test
 • podczas normalnej pracy wyświetlana jest wartość napięcia załączonej linii
 • podczas pracy ręcznej wyświetlane są wartości napięć linii podstawowej i rezerwowej
 • przy zaniku napięcia na linii podstawowej lub rezerwowej wyświetlane są wartości napięć obu linii
 • urządzenie kontroluje spadek napięcia na stykach roboczych
 • Wartość kontrolowana jest w zakresie od 1 do 5%. Przekroczenie tego zakresu powoduje alarm
 • Ustawienia modułu SZR -B:

  Po krótkim przytrzymaniu „S” mamy możliwość nastawy:

 • – U max ( zalecamy 1.15V)
 • – U min (zalecamy 0.80V)
 • – zwłokę po wyłączeniu linii (zalecamy 0,5s)
 • – zwłokę po załączeniu linii (zalecamy 5s)
 • – włączenia dźwięku klawiatur
 • Wykonujemy nastawy za pomocą przycisków „S” „+” „-” i „M”, jak wyżej


  2. ATyS M 3s, 2P przełączniki z napędem elektrycznym:
  To modułowy przełącznik (1- fazowy) zasilania z napędem elektrycznym. Aparat umożliwia przełączanie pod obciążeniem między dwoma źródłami zasilania w trybie sterowania zdalnego lub ręcznego, za pomocą dźwigni napędu.

  Ich głównym zastosowaniem jest praca w obwodach niskiego napięcia, w których dopuszczalna jest przerwa w zasilaniu odbiorów w trakcje operacji przełączania
  z jednego źródła zasilania na drugie.

  Zalety:

  Sprawdzona technologia Dwa mechanicznie połączone rozłączniki SIRCO MV umożliwiają szybkie przełączanie, doskonałą wytrzymałość dynamiczną oraz wysoką trwałość.

  Stabilne pozycje:

  ATyS M ma trzy stabilne pozycje, które nie zależą od wahań napięcia zasilającego oraz wibracji, redukując w ten sposób ryzyko uszkodzenia odbiorów w następstwie zaników i powrotów zasilania wynikających z wahań napięcia.

  Bezpieczne przełączanie:

  ATyS M może być przełączany przy wykorzystaniu napędu elektrycznego lub napędu ręcznego. W obu przypadkach aparat jednoznacznie sygnalizuje pozycję torów mocy.


  TRYB PRACY RĘCZNEJ PRZEŁĄCZNIKA ATYS- SOCOMEC

  Rozłącznik "STEROWANIE AUTOMATYCZNE" przestawiamy w pozycję wyłączony. Na sterowniku SZR-B i kasecie SG-3U pojawi się alarm "STEROWANIE RĘCZNE". Po otwarciu pokrywy napędu uzyskujemy dostęp do dźwigni napędu, która nam ułatwi przełączanie ręczne. Powrót do sterowania automatycznego: po zamknięciu pokrywy załączamy "STEROWANIE AUTOMATYCZNE".

  Pozostałe elementy w układzie:

  PP-50- przekładnik prądowy
  ZN-1(2)- zasilacz kasety sygnalizacyjnej


  WSKAZÓWKI OGÓLNE

  Wymiana urządzenia (lub poszczególnych elementów), niesie za sobą ryzyko (należy upewnić się, że w układzie nie ma napięcia).

  W przypadku konieczności naprawy, wymiany - należy kontaktować się z działem technicznym w celu uzyskania dalszych wskazówek, co do trybu postępowania i zakresu działania.

  Samowolne działanie może być niebezpieczne dla życia i zdrowia, czego następstwem może być porażenia prądem. Ponadto ryzykujemy trwałym uszkodzeniem układu kontroli sieci IT.

  Prace związane z podłączeniem urządzenia należy dokonywać w oparciu o schematy podłączeniowe.

  Powyższe prace mogą być prowadzone tylko przez wykwalifikowany personel obsługi technicznej- elektryków pod nadzorem producenta urządzeń – firmy POLMED.

  Moduł SKP-IT-N - połączenia zewnętrzne

  W skład systemu SKP-IT-N wchodzi także Sygnalizator SG-3U - więcej na ten temat »
  W skład systemu SKP-IT-N wchodzi także Konwerter komunikacyjny KR-2 - więcej na ten temat »
   
  Transfo-
  rmator
  Układ
  przełączający
  Kontrola
  J,T i R
  Kaseta
  sygnalizacyjna
  Płyta montażowa
  wys./szer.
  SKP-IT-N
  1
  +
  +
  SG-3U
  900 x 500 x 180
  SKP-IT-L
  1
  +
  +
  SG-3U
  900 x 500 x 200
  SKP-IT-3
  1
  -
  +
  SG-3U
  450 x 250 x 100
  OBUDOWY naścienne - metalowe lub poliestrowe
  z drzwiami przeszklonymi SAREL lub inne zgodne z CE.


   
  Wybierz produkt z menu

  Zintegrowany system kontroli i przełączania sieci IT (układ ze szczegółową lokalizacją doziemienia)
  SKP-IT-L
  Zintegrowany system kontroli sieci IT (układ ze szczegółową lokalizacją doziemienia) SKP-IT-3L
  Zintegrowany system kontroli i przełączania sieci IT SKP-IT-N
  Szafa sterowniczo-kontrolna
  Moduł WRP
  Zintegrowany system kontroli sieci IT
  SKP-IT-3

  Sygnalizator SG-4U

  Sygnalizator SG-3U

  Konwerter komunikacyjny KR-2

  Wskaźnik stanu izolacji WSITR
  Jednofazowe transformatory medyczne
  Obudowa transformatorowa
  Wskaźnik stanu izolacji WSI-3A
  Przekładnik prądowy PP-50
  Moduł zasilania ZN-1

  Stopień ochrony:
  WSITR, WSI-3A,
  PP-50, ZN-1, KR-2,
  SG-3U,
  SKP-IT-1-IP65, IP66,
  SKP-IT-3-IP65, IP66,

  P.P.H. POLMED
  61-680 Poznań, ul. Arnikowa 7c
  tel. kom. 0 501 963 426, 0 501 679 715
  e-mail biuro@polmed.com.pl
  e-mail bartosz.rychlewski@polmed.com.pl
  e-mail dzialtechniczny@polmed.com.pl
   
  Wykonanie: Merix Studio Agencja Interaktywna Poznan