Oferta handlowa

WSKAŹNIK WSITR


Pobierz katalog  karta produktu

Pobierz katalog  WSITR - schemat podłączeniowy z RS485

Wskaźnik WSITR ma zastosowanie w jednostkach służby zdrowia, w szczególności w pomieszczeniach, w których wykonywane są zabiegi ratujące życie.

Dotyczy to:

 • wszystkich rodzajów operacji,
 • intensywnej opieki medycznej,
 • chirurgii na otwartym sercu.


 • W pomieszczeniach tych bardzo istotne jest, aby w przypadku pojedynczego zwarcia z ziemią w sieci zasilającej, aparatura elektromedyczna kontynuowała swoją pracę. Dlatego też do zabezpieczenia sieci nie może być stosowane żadne urządzenie ochronne, przeciwporażeniowe, odcinające dopływ energii elektrycznej. Z tego powodu stosowany może być jedynie system pracujący z izolowanym punktem neutralnym (system IT) i ze stałą kontrolą stanu izolacji ,temp. i prądu.

  Wskaźnik WSITR jest elementem układów serii SKP-IT-1,2,3,N i L
  Opis urządzenia

  WSITR służy do ciągłego monitorowania rezystancji izolacji sieci IT, kontroli prądu i temperatury transformatora. Na wyświetlaczu LCD w sposób ciągły wyświetlana jest wartość rezystancji izolacji sieci oraz procentowa wartość prądu znamionowego transformatora.
  Urządzenie umożliwia wybranie wartości rezystancji izolacji, przy której wystąpi alarm (50-500 kΩ), oraz rodzaj stosowanego transformatora. Urządzenie w sposób ciągły kontroluj ciągłość połączeń D1-D2, E-KE, K-J oraz przewodów łączących czujniki PTC. Pomiar rezystancji dokonywany jest prądem zmiennym.

  WSITR wyposażony jest w łącze RS485 służące do transmisji danych do systemu. Wystąpienie alarmu powoduje zadziałanie wewnętrznego przekaźnika. Jego styki wyprowadzone są na listwę zaciskową. Rozwarcie zacisków wejściowych "opcja" powoduje wystąpienie alarmu. Urządzenie posiada przycisk "TEST" do sprawdzenie poprawności działania.

  Obsługa urządzenia

  Po wykonaniu połączeń zgodnie ze schematem i podaniu zasilania 230V , WSITR automatycznie przeprowadzi procedurę "Autotestu". Zostaną sprawdzone następujące parametry:

 • przeciążenie
 • doziemienie
 • przegrzanie


 • Po zakończeniu "Autotestu", gdy wszystkie parametry znajdują się w wymaganym zakresie na wyświetlaczu pojawia się informacja "WSITR SPRAWNY" następnie przyrząd przechodzi do normalnej pracy, a na wyświetlaczu pojawia się napis "WSITR OK".
  W dolnej linii wyświetlacza podawana jest aktualna wartość rezystancji izolacji oraz procentowa wartość prądu znamionowego transformatora.

  W przypadku stwierdzenia niezgodności któregoś z parametrów z wymogami, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednie komunikaty.

  Obsługa urządzenia polega na ustawieniu właściwych parametrów dotyczących wartości rezystancji izolacji i mocy transformatora. Chcąc ustawić właściwe parametry należy wcisnąć przycisk "S", a następnie przyciskami "+" i "-" wybrać "TRAFO" lub "RX Alarm". Żądany parametr zmieniamy przyciskiem "M" . Po ustawieniu właściwej wartości należy wcisnąć przycisk "S".
  Parametr "TRAFO" jest: zmieniany może być w sposób następujący: 10000VA, 8000VA, 6300VA, 5000VA, 4000VA i 3150VA.
  Parametr "RX Alarm" zmieniamy w zakresie od 50 kΩ– 500 kΩ.

  Sygnalizacja alarmów i opis komunikatów

  PRZE.ZWARCIE - zwarcie w obwodzie przekładnika prądowego
  PRZE.PRZERWA - przerwa w obwodzie przekładnika prądowego
  PRZECIAZENIE - przekroczenie prądu znamionowego transformatora
  E-KE PRZERWA - przerwa w obwodzie E-PE lub KE-PE
  D1-2 PRZERWA - przerwa w obwodzie D1-D2 (występuję tylko w czasie testu)
  DOZIEMIENIE - rezystancja upływności sieci TI poniżej wartości zadanej
  PTC ZWARCIE - zwarcie w obwodzie kontroli temperatury
  PTC PRZERWA - przerwa w obwodzie kontroli temperatury
  PRZEGRZANIE - przekroczenie temperatury transformatora
  ALARM OPCJI - rozwarty obwód połączenia „opcja”  WSITR - schemat podłączeniowy  Dane techniczne:


  1. Napięcie zasilania AC 230V +/-15%
  2. Kontrola izolacji
  • nastawa zadziałania - 50 kΩ do 500 kΩ
  • napięcie pomiarowe - +/- 7,5 V
  • Prąd pomiarowy przy Rf=0om - < 30 uA
  • Rezystancja wewnętrzna - > 250 kΩ
  • prąd pomiarowy - < 50 uA
  • rezystancja Ri wew. dla DC - > 300 kΩ
  • impedancja Zi wew. dla 50 Hz - > 200 kΩ
  • Impedancja wewnętrzna dla 50Hz - > 200 kΩ
  • Pojemność Ce - < 5 uF
  • Kontrola połączeń E-KE - w sposób ciągły
  • Kontrola połączeń L1-L2 - w czasie testu
  Czasy zadziałania:
  • Dla Rf=0,5Rn przy Ce=1uF - < 4 s
  • Dla połączenia E-KE - < 3 s
  3. Kontrola przeciążenia transformatora
  • Dla transformatorów 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000 W
  • pomiaru dokonuje się przekładnikiem prądowym PP-50 lub PP RMS 50
  • Czas zadziałania dla I > In - < 3 s
  • Kontrola połączeń z przekładnikiem - w sposób ciągły
  • Czas zadziałania - < 3 s
  4. Kontrola przekroczenia temperatury
  • Zadziałanie - 4 kΩ
  • Powrót - 1,6 kΩ
  • Termistory PTC zgodne z normą DIN 44081 – max 6 szt.
   w połączeniu szeregowym
  • Kontrola połączeń - w sposób ciągły
  • Czas zadziałania - < 3 s
  5. Wejście „opcja”
  • Czas zadziałania - < 3 s
  6. Wyjście przekaźnikowe – styk przełączny 5A, 250V AC
  7. Łącze szeregowe RS 485 – rezystory dopasowujące 120 Ω


  Opis zacisków przyłączeniowych WSITR

  Zacisk
  Oznaczenie
  1.
  C1
  2.
  C2
  3.
  D1
  4.
  D2
  5.
  E
  6.
  KE
  7.
  K - przekładnik prądowy
  8.
  I - przekładnik prądowy
  9.
  PTC
  10.
  PTC
  11.
  Przekaźnik
  12.
  Przekaźnik
  13.
  Przekaźnik
  14.
  Test
  15.
  Test
  16.
  Opcja
  17.
  Opcja
  18-26.
  RS 485
   
  Wybierz produkt z menu

  Zintegrowany system kontroli i przełączania sieci IT (układ ze szczegółową lokalizacją doziemienia)
  SKP-IT-L
  Zintegrowany system kontroli sieci IT (układ ze szczegółową lokalizacją doziemienia) SKP-IT-3L
  Zintegrowany system kontroli i przełączania sieci IT SKP-IT-N
  Szafa sterowniczo-kontrolna
  Moduł WRP
  Zintegrowany system kontroli sieci IT
  SKP-IT-3

  Sygnalizator SG-4U

  Sygnalizator SG-3U

  Konwerter komunikacyjny KR-2

  Wskaźnik stanu izolacji WSITR
  Jednofazowe transformatory medyczne
  Obudowa transformatorowa
  Wskaźnik stanu izolacji WSI-3A
  Przekładnik prądowy PP-50
  Moduł zasilania ZN-1

  Stopień ochrony:
  WSITR, WSI-3A,
  PP-50, ZN-1, KR-2,
  SG-3U,
  SKP-IT-1-IP65, IP66,
  SKP-IT-3-IP65, IP66,

  P.P.H. POLMED
  61-680 Poznań, ul. Arnikowa 7c
  tel. kom. 0 501 963 426, 0 501 679 715
  e-mail biuro@polmed.com.pl
  e-mail bartosz.rychlewski@polmed.com.pl
  e-mail dzialtechniczny@polmed.com.pl
   
  Wykonanie: Merix Studio Agencja Interaktywna Poznan