Oferta handlowa

Wskaźnik stanu izolacji WSI-3A


Pobierz katalog  karta produktu

Wskaźnik WSI-3A ma zastosowanie w jednostkach służby zdrowia, w szczególności w pomieszczeniach, w których wykonywane są zabiegi ratujące życie.

Dotyczy to:

 • wszystkich rodzajów operacji,
 • intensywnej opieki medycznej,
 • chirurgii na otwartym sercu.

W pomieszczeniach tych bardzo istotne jest, aby w przypadku pojedynczego zwarcia z ziemią w sieci zasilającej, aparatura elektromedyczna kontynuowała swoją pracę. Dlatego też do zabezpieczenia sieci nie może być stosowane żadne urządzenie ochronne, przeciwporażeniowe, odcinające dopływ energii elektrycznej.

Z tego powodu stosowany może być jedynie system pracujący z izolowanym punktem neutralnym (system IT) i ze stałą kontrolą stanu izolacji.


Dane techniczne:

Wskaźnik posiada standardową obudowę z tworzywa sztucznego M6 przystosowaną do mocowania na wsporniku szynowym TH-35 zgodnie z normą PN-89/E-06292 i normą europejską EN 50022. Przeznaczony jest do instalowania w skrzynkach rozdzielczych lub innego typu obudowach zapewniających odpowiednia klasę izolacji.

 • napięcie pracy 24/230/400V AC
 • napięcie zasilania 220V AC
 • rezystancja wewnętrzna 330 kΩ
 • napięcie pomiarowe 12V DC
 • prąd pomiarowy < 0,1 mA
 • rezystancja izolacji sygnalizowana
 • jako niedostateczna: 50 kΩ +/-5%
 • obciążenie styków przekaźnika:
  max 250V AC/ 8A AC
 • wymiary: 106 x 90 x 58 mm

Wskaźnik sygnalizuje obniżenie się rezystancji poniżej 50 kΩ:

 • zaświecenie się czerwonej diody "alarm"
 • zadziałanie przekaźnika (dwa komplety styków przełączających) wykorzystywanych do zdalnej sygnalizacji np. z wykorzystaniem
  sygnalizatora SG-2A

Schemat włączenia wskaźnika WSI-3A w kontrolowaną sieć IT:

Punkt P wskaźnika można podłączyć do wyprowadzenia środkowego uzwojenia wtórnego transformatora separującego.

Oznaczenie wyprowadzeń:

1.
A1
2.
A0
3.
A2
4.
A2
5.
A0
6.
A1
7.
N.C.
8.
zasilanie 220V AC
9.
zasilanie 220V AC
10.
N.C.
11.
N.C.
12.
N.C.
13.
N.C.
14.
T - "test"
15.
PE- uziemienie
16.
"test"
17.
N.C.
18.
P - pomiar izolacji
19.

 

Uwaga!
Nie wolno przeprowadzać kontroli izolacji instalacji induktorem przy podłączonym wskaźniku stanu izolacji. Wskaźnik ulegnie uszkodzeniu !!

 

 
Wybierz produkt z menu

Zintegrowany system kontroli i przełączania sieci IT (układ ze szczegółową lokalizacją doziemienia)
SKP-IT-L
Zintegrowany system kontroli sieci IT (układ ze szczegółową lokalizacją doziemienia) SKP-IT-3L
Zintegrowany system kontroli i przełączania sieci IT SKP-IT-N
Szafa sterowniczo-kontrolna
Moduł WRP
Zintegrowany system kontroli sieci IT
SKP-IT-3

Sygnalizator SG-4U

Sygnalizator SG-3U

Konwerter komunikacyjny KR-2

Wskaźnik stanu izolacji WSITR
Jednofazowe transformatory medyczne
Obudowa transformatorowa
Wskaźnik stanu izolacji WSI-3A
Przekładnik prądowy PP-50
Moduł zasilania ZN-1

Stopień ochrony:
WSITR, WSI-3A,
PP-50, ZN-1, KR-2,
SG-3U,
SKP-IT-1-IP65, IP66,
SKP-IT-3-IP65, IP66,

P.P.H. POLMED
61-680 Poznań, ul. Arnikowa 7c
tel. kom. 0 501 963 426, 0 501 679 715
e-mail biuro@polmed.com.pl
e-mail bartosz.rychlewski@polmed.com.pl
e-mail dzialtechniczny@polmed.com.pl
 
Wykonanie: Merix Studio Agencja Interaktywna Poznan